(1)
Regiewicz, A. Kontrkultura Jako sposób I Miejsce Przekazu Wiary. TiCz 2015, 27, 21-39.