(1)
Perszon, J. Prawda W społeczeństwie Relatywizmu. TiCz 2014, 26, 11-28.