(1)
Konecki, K. Ks. Henryk Nadrowski, Sacrum Czasoprzestrzeni – Reinterpretacja – Kontrowersje – świat wartości, Toruń 2012, Ss. 803. TiCz 2014, 25, 233-238.