(1)
Kućko , W. Wyzwania Moralne Globalnego Paktu Wychowawczego W Nauczaniu papieża Franciszka. TiCz 2023, 60, 143-157.