(1)
Pałęcki, W. Obrzędy przyjęcia Do wspólnoty mnichów według ceremoniału Tynieckiego Z XVIII Wieku a Wskazania św. Benedykta Z Nursji. TiCz 2021, 55, 99-114.