(1)
Dziuba, A. F. Zbigniew Pęckowski, Życie wewnętrzne I działalność bożogrobców Miechowskich, Miechów 2019, Ss. 255, ISBN 978-83-931697-4-0. TiCz 2020, 50, 347-350.