(1)
Zarembski, Z. Uczestnictwo Rodziny Katolickiej W Rozwoju społeczeństwa. TiCz 2020, 50, 319-336.