(1)
Mętlewicz, K. Sakramentalny Wymiar życia chrześcijańskiego W Teologii Josepha Ratzingera. TiCz 2020, 51, 63-80.