(1)
Hajder, M. Czy Biblia mówi O czyśćcu?. TiCz 2020, 51, 81-101.