(1)
Sobczyk, A. J. Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości, „Duchowość W Polsce”, 14 (2012), Ss. 363. TiCz 2013, 23, 173-178.