(1)
Olszewska, K. Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji „Fides Et actio” Toruń 2013. TiCz 2013, 23, 151-170.