(1)
Konecki, K. Ks. Bogusław Migut, Liturgia Jako Teologia żywa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, Ss. 248. TiCz 2019, 47, 215-220.