(1)
Kołodziejczak, Łukasz. Sprawozdanie Z 61. Tygodnia Filozoficznego „Rzeczywistość–myśl–działanie”. TiCz 2019, 47, 189-200.