(1)
Sznajder, P. Czy Jedyny Bóg może Mieć Syna? Studium osobowości Boga Jahwe W kontekście Idei Wcielenia W myśli Harolda Blooma. TiCz 2020, 51, 29-47.