(1)
Kwiatkowski, D. Eucharystia Darem Dla Kościoła I Dla świata W świetle Adhortacji Apostolskiej Benedykta XVI Sacramentum Caritatis. TiCz 2019, 45, 11-29.