(1)
Flader, M. Postprawda Jako Efekt błędnego Poszukiwania Prawdy. TiCz 2019, 44, 41-55.