(1)
Konecki, K. Prezentacja rękopiśmiennych Sakramentarzy I mszałów Przedtrydenckich, Toruń Dnia 18.12.2017 R. TiCz 2018, 42, 195-203.