(1)
Krawczuk, M. Pisma Ojców Kościoła W Literackiej spuściźnie Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego. TiCz 2019, 47, 167-186.