(1)
Pawlak, Z. Dar Rozumu I Jego Dawca W życiu chrześcijanina. TiCz 2008, 11, 85-100.