(1)
Pałasiński, P. Bóg Wiecznego Powrotu Tego Samego W Filozofii Fryderyka Nietzschego. TiCz 2017, 35, 125-144.