(1)
Kotecki, D. Chrzest „w Imię Ojca I Syna, I Ducha Świętego” (Mt 28,19) W ujęciu Biblijnym: Od Egzegezy Do Aktualizacji. TiCz 2016, 35, 11-37.