(1)
SzczypiƄski, O. Religia Jako Duchowy Autoerotyzm Czy Logocentryczna Postawa Wiary? Konsekwencje Osobowego Rozumienia Absolutu W Teologii J. Ratzingera. TiCz 2016, 33, 29-45.