[1]
Jodkowski, M. 2016. Próba nadania praw parafialnych katolickiej kuracji w Suszu na przełomie XIX i XX wieku. Przyczynek do badań nad pruską polityką wyznaniową. Teologia i Człowiek. 31, 3 (mar. 2016), 99–122. DOI:https://doi.org/10.12775/TiCz.2015.038.