[1]
Sznajder, P. 2020. Czy jedyny Bóg może mieć syna? Studium osobowości Boga Jahwe w kontekście idei Wcielenia w myśli Harolda Blooma. Teologia i Człowiek. 51, 3 (paź. 2020), 29–47. DOI:https://doi.org/10.12775/TiCz.2020.037.