[1]
Dziuba, A.F. 2017. Stefan kardynał Wyszyński Prymas Polski, Dzieła zebrane. Tom XVI. Styczeń–kwiecień 1966, Wydawnictwo im Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Soli Deo”, Warszawa 2016, ss. 591 (ISBN 973-83-88202-56-8). Teologia i Człowiek. 37, 1 (mar. 2017), 205–209. DOI:https://doi.org/10.12775/TiCz.2017.012.