[1]
Kotecki, D. 2016. Chrzest „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19) w ujęciu biblijnym: od egzegezy do aktualizacji. Teologia i Człowiek. 35, 3 (luty 2016), 11–37. DOI:https://doi.org/10.12775/TiCz.2016.028.