[1]
Szczypiński, O. 2016. Religia jako duchowy autoerotyzm czy logocentryczna postawa wiary? Konsekwencje osobowego rozumienia Absolutu w teologii J. Ratzingera. Teologia i Człowiek. 33, 1 (maj 2016), 29–45. DOI:https://doi.org/10.12775/TiCz.2016.002.