1.
STĘPIEŃ-KOWALIK, Klaudia. W stronę teorii science fiction. Tekstura. Rocznik Filologiczno-Kulturoznawczy [online]. 10 styczeń 2023, nr 11, s. 87–112. [udostępniono 30.5.2024]. DOI 10.12775/Tek.2021.006.