Bukowski, F. „O Ludowej Fascynacji Marii Konopnickiej W pieśniach Ze Zbioru Po Rosie”. Tekstura. Rocznik Filologiczno-Kulturoznawczy, nr 11, styczeń 2023, s. 141–152, doi:10.12775/Tek.2021.009.