Stępień-Kowalik, K. „W Stronę Teorii Science Fiction”. Tekstura. Rocznik Filologiczno-Kulturoznawczy, nr 11, styczeń 2023, s. 87–112, doi:10.12775/Tek.2021.006.