[1]
R. Wolak, „Poetyka map – wodzenie palcem po «Atlasie wysp odległych»”, Tek, t. 9, lip. 2020.