Bukowski, F. (2023) „O ludowej fascynacji Marii Konopnickiej w pieśniach ze zbioru Po rosie”, Tekstura. Rocznik Filologiczno-Kulturoznawczy, (11), s. 141–152. doi: 10.12775/Tek.2021.009.