Stępień-Kowalik, K. (2023) „W stronę teorii science fiction”, Tekstura. Rocznik Filologiczno-Kulturoznawczy, (11), s. 87–112. doi: 10.12775/Tek.2021.006.