Bukowski, Filip. 2023. „O Ludowej Fascynacji Marii Konopnickiej W pieśniach Ze Zbioru Po Rosie”. Tekstura. Rocznik Filologiczno-Kulturoznawczy, nr 11 (styczeń):141–152. https://doi.org/10.12775/Tek.2021.009.