Bukowski, F. (2023). O ludowej fascynacji Marii Konopnickiej w pieśniach ze zbioru Po rosie. Tekstura. Rocznik Filologiczno-Kulturoznawczy, (11), 141–152. https://doi.org/10.12775/Tek.2021.009