Stępień-Kowalik, K. (2023). W stronę teorii science fiction. Tekstura. Rocznik Filologiczno-Kulturoznawczy, (11), 87–112. https://doi.org/10.12775/Tek.2021.006