Wolak, R. (2020). Poetyka map – wodzenie palcem po „Atlasie wysp odległych”. Tekstura. Rocznik Filologiczno-Kulturoznawczy, 9. https://doi.org/10.12775/30760