(1)
Stępień-Kowalik, K. W Stronę Teorii Science Fiction. Tek 2023, 87–112.