Lupo, Nicola. „Implicit and Explicit “European clauses” in the Italian Constitution”. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie (maj 5, 2022): 187–208. Udostępniono lipiec 13, 2024. https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/38243.