1.
WRÓBLEWSKA, Iwona & WŁOCH, Wojciech. Dwoisty charakter ontologii konstytucyjnej z perspektywy czystej teorii prawa. . Toruńskie Studia Polsko-Włoskie [online]. 5 maj 2022, s. 209–227. [udostępniono 21.7.2024]. DOI 10.12775/TSP-W.2021.014.