1.
LIS-STARANOWICZ, Dorota & DOKTÓR-BINDAS, Kamila. Zjawisko priorytetów konstytucyjnych jako przykład tzw. zmiany nieformalnej konstytucji. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie [online]. 5 maj 2022, s. 105–118. [udostępniono 31.1.2023]. DOI 10.12775/TSP-W.2021.008.