1.
BRONOWSKI, Cezary. Vitaliano Brancati w kinie: „mityczna” postać Don Juana. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie [online]. 15 marzec 2020, s. 159–170. [udostępniono 20.6.2024]. DOI 10.12775/30235.