1.
WOJCIECHOWSKA, Agnieszka. Zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność w świetle europejskiego prawa do edukacji dzieci. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie [online]. 15 marzec 2020, s. 183–200. [udostępniono 24.7.2024]. DOI 10.12775/30037.