1.
SZWEJKOWSKA, Małgorzata. Polski system penitencjarny - wybrane aspekty. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie [online]. 15 marzec 2020, s. 87–96. [udostępniono 25.6.2024]. DOI 10.12775/30036.