Lis-Staranowicz, D., i K. Doktór-Bindas. „Zjawisko priorytetów Konstytucyjnych Jako przykład Tzw. Zmiany Nieformalnej Konstytucji”. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, maj 2022, s. 105-18, doi:10.12775/TSP-W.2021.008.