Wojciechowska, A. „Zakaz Dyskryminacji Ze względu Na niepełnosprawność W świetle Europejskiego Prawa Do Edukacji Dzieci”. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, marzec 2020, s. 183-00, doi:10.12775/30037.