Szwejkowska, M. „Polski System Penitencjarny - Wybrane Aspekty”. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, marzec 2020, s. 87-96, doi:10.12775/30036.