Witkowski, Z., i C. Bronowski. „Od redaktorów”. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, październik 2012, s. 5-6, doi:10.12775/NO_DOI_NUMBER_01.