[1]
S. Bułajewski i M. Giżyńska, „Perspektywy i kierunki pożądanych zmian Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego”, TSP-W, s. 229–236, maj 2022.