[1]
I. Wróblewska i W. Włoch, „Dwoisty charakter ontologii konstytucyjnej z perspektywy czystej teorii prawa. ”, TSP-W, s. 209–227, maj 2022.